Vyhledávání


Kontakt

Vůdkyně oddílu - Tlampa

E-mail: anna.doupovcova@gmail.com

ODDÍLOVÁ FOTOGALERIE

SE NACHÁZÍ ZDE:

jesterky.rajce.idnes.cz/

Oddílovky: Jednou za 2 týdny v pátek od 16:00 - 18:00

Družinovky: 
Bílé myšky: každé úterý od 16:30 do 18:00

Pumy: každou středu 16:00 - 18:00


  "Parta a příležitost"
 

Pro rodiče

Jsme součástí největší dětské organizace v této zemi - Junáka - svazu skautů a skautek ČR.

Hlavní výchovná činnost se soustřeďuje do oddílů, které se dělí do družin. Během roku se oddíly i družiny scházejí na pravidelných schůzkách, konaných jednou týdně. Ty jsou nejen plné her, ale skautky si také zábavnou formou procvičují řadu dovedností a vědomostí, které uplatní nejen při skautských akcích, ale především v praktickém životě.

 

Kolik stojí rok v oddíle?

Stejně jako u jiných organizací, i každý člen našeho oddílu odvádí roční členský příspěvek (takzvanou registraci). Platí se zpravidla v lednu a pro rok 2012 bude 500 Kč. Jsou z něj hrazeny mimo jiné náklady na energie a údržbu klubovny, úrazové pojištění na našich akcích, skautský časopis, odvody na Ústředí Junáka, aj. Podle vlastní vůle můžete k základnímu příspěvku přidat i jakoukoli částku na podporu naší celoroční oddílové činnosti.

Pravidelné schůzky (družinovky a oddílovky) se neplatí. Většinou ta činnost, kterou na nich děláme, je finančně nenáročná až nulová. Pokud přesto potřebujeme nějaký speciální materiál, použijeme k financování dobrovolné příspěvky od rodičů či jiných dárců.

Cena jednodenních výprav se odvozuje od toho, jestli jedeme dopravním prostředkem, jestli platíme vstupné, atd. Obvykle se pohybujeme v rozmezí 0 - 100 Kč.

Vícedenní výprava v sobě obvykle zahrnuje cenu za dopravu, ubytování, jídlo a případně materiál, který využíváme při programu. Cena víkendové výpravy (pátek - neděle) se pohybuje okolo 300 Kč (taky záleží na tom, jak jedeme daleko).

Vyvrcholení skautského roku, letní dvoutýdenní tábor, se pohybuje okolo 2 200 Kč.

Nováček bude během roku možná muset vynaložit větší výdaje na pořízení turistického vybavení (boty pohorky, spacák, velký batoh). Tyto věci se však nemusí pořizovat najednou, většinu věcí lze od někoho půjčit (rodina, kamarádi, známí). A pak, tyto věci dítě využije i jinde než ve skautu (např. školní výlety, rodinná dovolená, atd.).

Všimli jste si, že nikde není zmínka o lektorném? To proto, že my (vedení oddílu) děláme vše dobrovolně - tudíž zdarma, bez nároku na honorář :) A věřte nebo ne, baví nás to i tak (jinak bychom tu už nebyli)  :) :) :)

Myslíme, že skauting nepatří k nákladným "koníčkům" (snad až na některé turistické vybavení). Proto doufáme, že na nás v tomto ohledu nezanevřete :)

 

 

Obecně o skautingu

Skauting je určen pro všechny děti a mladé lidi, kteří se chtějí neustále něčemu učit a pracovat na sobě. Oddílová činnost se zaměřuje na hodnotovou výchovu dětí a současně vychází vstříc jejich specifickým zájmům. Programová náplň zahrnuje celou řadu aktivit v oblastech jako je sport, věda a technika, kultura, přírodověda a další.

…skauting staví před každého cestu osobního rozvoje, pomáhá a pobízí ke zdokonalování vlastních schopností a dovedností…

Junácká organizace se dělí do tří skupin tak, aby mohly být respektovány požadavky rozdílného přístupu k různým věkovým kategoriím dětí. Jsou to:

  • Světlušky a vlčata (věk 6–10 let)
  • Skauti a skautky (věk 11–15 let)
  • Rangers a roveři (věk nad 15 let)

Konkrétní podoba jednotlivých oddílů se liší. V některých se výchovná činnost uskutečňuje společně pro chlapce a děvčata, jinde je samostatná.

Program v každé skupině je vyladěn tak, aby odpovídal představám, zájmům a potřebám daného věku. Světlušky a vlčata, kteří jsou velmi hraví a teprve poznávají svět kolem sebe, provází na jejich skautské cestě vyprávění o Broučcích či příběh Mauglího z Knihy džunglí. Skauti a skautky se učí týmové spolupráci ve skupině vrstevníků, jsou podporováni v rozvoji samostatnosti a odpovědnosti. Roveři a rangers si již většinou svůj program připravují sami a v jeho rámci se snaží najít si vlastní cestu životem.